Privacy

De gegevens van de geregistreerde gebruiker zullen worden opgenomen in de database van Oddessey. Deze database is aangemeld bij: het college bescherming persoonsgegevens. De infrastructuur van de database is zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden, redelijkerwijs, geen informatie over gebruikers kunnen krijgen.

Oddessey respecteert de privacy van haar gebruikers en zal de ontvangen gegevens met uiterste zorg behandelen. Oddessey stelt zich echter niet aansprakelijk voor het privacy beleid van aan haar gelinkte websites, aangezien Oddessey geen verantwoordelijk kan dragen voor de inhoud en/of het aanbod van deze sites. Oddessey behoudt zich het recht de gegevens van haar gebruikers te analyseren en benutten voor het verbeteren van haar diensten en/of te gebruiken voor de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Oddessey en/of door haar geselecteerde ondernemingen met het oog op marketingdoeleinden. Oddessey zal toezien dat het Nederlands recht ten aanzien van de privacy wetgeving nageleefd zal worden en zal indien wettelijk vereist gegevens van gebruikers aan derden verstrekken.